châm ngôn và năm điều luật của gia quà đề chùa thiên khánh nhu ngoi tu Tức mưa ấm tháng giêng Vấn Æ nh Tu Thiền táo tàu vị thuốc quý món ăn ngon áp 9 Kết Miên Phiền Tu Thiền cha me Chua da nang gap ke lạy lấy ngà on tịnh độ no tinh do dòng liều khánh thinh dối Dự cảm về ngũ tịnh nhục loại thịt bang Do Xử còi Thích MÃƒÆ Một số loại trái cây không tốt như phải bàn vãn huế lẽ Hạnh phúc Hấp