não nan ananda VÃ Æ Phật tà Công la i ve oi gio heo may má Ÿ thấy những điều đức phật cảnh giác Gi vu lan cúng dường bố thí đúng pháp 首座 phat giao tức ap Cách ăn chay của người Huế hoa S Nhìn tuc đứng tu æ cẠi Tỷ Ăn nhiều thịt sẽ chết sớm hơn VÃ Æ phong sinh yeu men tu do de thiền nguyen liều ám chùa long quang Æ phà p tong メス Đã bai hoc dao ly tu su cung duong 佛教 临终关怀 鼎卦 dau luat phat giao hồi cao