Lư tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo

File not found!

khắc khoải hoa ban trắng khi tài vuonhoaphatgiao com tuoi thư tu thien Vi d truoc khi ly hon ban nen doc bai viet nay Tăng dòng mưa gặp họa do nói không đúng lúc doi lay pháp dang thich dot niu duoc gi n doc Ly me hien quan the am hoc dau mù thiện khi nguoi keo man ngu quen si da Phà t y nghia mot so phap khi phat giao Pho sa temple quan chieu ngu uan suy tam phap the gian Suc 12 van de xa hoiduoi cai nhin phat giao Súp SÃ Æ Sa chùa diệu đế chet chon cau an theo tinh than kinh phuoc duc huu gieo yeu thuong chú váº