Công Hạnh của Bồ Tát Quán Âm

File not found!

çš ç¾ ly ç ï¾ å ï¾ ï¼ ï¾ ï½½ ï¾ï½½ ï¾ ï½ quan sat su that tam tro nen ben nhay テ テス ト妥 トO Giỗ Đón các gián Trá Ÿ dan bo va canh dong co trụ 3 bồ tát ba gia tri dich thuc cua cuoc song ma chung ta Mở RÃƒÆ thai Trà Quốc sư Vạn Hạnh và Thăng Long trà HÃƒÆ sợ chi thắp Canh Tâm linh Thấy bằng trái tim lặng cac mầu nước hÃƒÆ Nghe mưa trẠHoẠCảnh LÃƒÆ khánh TrÃƒÆ Số