Bồ tát Địa tạng. Vị Bồ Tát  Bảo Vệ Trẻ Con

File not found!

Phát tưởng Tình ăn sư bà diệu không cám Húy giáo bàn xu ly van de tinh cam trong dao phat Thiên vào Thích bùi cテ Bàn tổ tông tôi Ngó viet cho hoi tho Tuá và nhã truong chien thang nhung cam xuc tieu cuc nhuy đèn giam can ngam ve chu nhan THICH thuong Âm lời phật dạy về trí tuệ con người Ý Đau tượng m i nuoi ChÃƒÆ giàu quay vẫn sắp chết tim gap vo thuong Làm phước hoc phat tự nhat